9Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Maigi ang makinig ng saway ng pantas kay sa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. than to go to a house of feasting, for death( C) is the destiny( D) of everyone; the living should take this to heart. 22 0 Votes, Ecclesiastes 7:3 en (Ecclesiastes 7:16) Surely you do not have to resist changes of style to the point of looking hopelessly out- of- date, weird, or eccentric. A Collection of Wise Teachings. 7:21 Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin: Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? 3 Frustration is better than laughter,( E) Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. Ecclesiastes 7:1-29. Sign Up or Login. The vain, meaninglessness of life without God, and the vital importance of having the Lord in our lives, is summed up at the end of the book of Ecclesiastes: we are to fear God, and keep His commandments; for this is the whole duty of man. Mabuti na ikaw ay manghawak dito; oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay: sapagka't siyang natatakot sa Dios ay lalayo sa lahat na yaon. It is maddening to be attacked. en (Ecclesiastes 7:16) Surely you do not have to resist changes of style to the point of looking hopelessly out- of- date, weird, or eccentric. Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? Ester: Mga Ibang Aklat; 9. Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, nguni't hindi ko nasumpungan: isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan; nguni't isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Ecclesiastes 5:6. Enjoy this Ecclesiastes 7 Commentary! Ecclesiastes 7 is the seventh chapter of the Book of Ecclesiastes in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. A good nameH8034 is betterH2896 than preciousH2896 ointment;H8081 and the dayH3117 of deathH4194 than the dayH3117 of one's birthH3205. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? 25Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 26 In this first lesson, Mike reviews some of the basic information about this book. The word for “name” and the word for “perfume” sound alike. 7. Ecclesiastes 7:7 “Surely oppression maketh a wise man mad; and a gift destroyeth the heart.” Oppression is an attack on the wise from the outside. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; nguni't ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. 24 Sapagka't ang karunungan ay sanggalang, sa makatuwid baga'y gaya ng salapi na sanggalang: nguni't ang karilagan ng kaalaman, ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. 8 What kind of "evil" did Rehoboam do? Ecclesiastes 1Walang Kabuluhan ang Lahat1 Ito ang mga katuruan ng Mangangaral, ang anak ni David na hari ng Israel.2 “Napakawalang kabuluhan! Verse Thoughts. 29Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha. Human translations with examples: decode, mausim, bagbagto, kumubkob, eclesiastes, ecclesiastes. Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati; at ang suhol ay sumisira ng unawa. It shelters from the storms and scorching heat of trouble. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako'y magiging pantas: nguni't malayo sa akin. 7Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati; at ang suhol ay sumisira ng unawa. 8 Better is the end of a thing than the beginning thereof: and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. -- This Bible is now Public Domain. 11 16 7 A good name is better than fine perfume,( A) and the day of death better than the day of birth.(. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Ecclesiastes 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. 7 Surely oppression maketh a wise man mad; and a gift destroyeth the heart. 26At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Ecclesiastes 1 All Is Vanity. Gunitain mo ang gawa ng Dios: sapagka't sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? Manunulat 12:7 - At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya. What does the Bible say about impactful thoughts? 4Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; nguni't ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. The book contains philosophical speeches by a character called '(the) Qoheleth' (="the Teacher"), composed probably between 5th to 2nd century BCE. 7 A good name is better than precious oil; and the day of death, than the day of one’s birth. To Get the Full List of Definitions: Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. The end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. Papuri sa Karunungan Mula#Kaw. -- This Bible is now Public Domain. 5Maigi ang makinig ng saway ng pantas kay sa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Gunitain mo ang gawa ng Dios: sapagka't sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? 17 What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? Why would our death be "precious" to the Lord (Psalm 116:15). Mabuti na ikaw ay manghawak dito; oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay: sapagka't siyang natatakot sa Dios ay lalayo sa lahat na yaon. Ecclesiastes 7 The Contrast of Wisdom and Folly. 0 Votes. Thomas Coke Commentary on the Holy Bible. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan: may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa. Sign Up or Login. 3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? ASV. Huwag kang lubhang magpakamatuwid; ni huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong sarili? Huwag mong sabihin, Ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kay sa mga ito? 21 Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. 2 Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. 7 A good name* is better than good oil,+ and the day of death is better than the day of birth. What does it mean to be overrighteous and overwise? 14Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Sino ang makakabilang ng buhangin sa dagat, o … 12Sapagka't ang karunungan ay sanggalang, sa makatuwid baga'y gaya ng salapi na sanggalang: nguni't ang karilagan ng kaalaman, ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. 19 … Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. 4 7 Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati; at ang suhol ay sumisira ng unawa. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind. 2 Better to go to the house of mourning than to the house of feasting,+ for that is the end of every man, and the living should take it to heart. Be not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools. Sapagka't kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang: ito ma'y walang kabuluhan. 14 • It is even more terrible to be the oppressor yourself. 7:19 Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. 28Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, nguni't hindi ko nasumpungan: isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan; nguni't isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Sapagka't madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso, na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. Ecclesiastes 7:9 . • Ezra-Neẖemya (Esdras-Nehemias) 11. Ecclesiastes « Previous | Next » The author of this book, after experiencing most of the pleasures on earth, … 23 Why did the children of Israel wander for 40 years? Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin: Sapagka't madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso, na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Ecclesiastes 7:8-10. 3 Votes, Ecclesiastes 7:16 10 If a man cannot shorten his life, can you please explain Ecclesiastes 7:17? Ecclesiastes definition, a book of the Bible. ", What is the origin of the ending of the Lord's Prayer beginning with, "For thine is the kingdom....?". 13 27 Ecclesiastes 7:13 “Consider the work of God: for who can make [that] straight, which he hath made crooked?” In the last lesson, we saw Solomon complaining that things were not as good as they used to be. The concern of the relationship between name and reality plays an important part in the Chinese philosophy of Lao Zi's time. B) 2 It is better to go to a house of mourning. Wealth will not lengthen out the natural life; but true wisdom will give spiritual life, and strengthen men for services under their sufferings. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. Manunulat 7:29 - Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha. 3 Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 3Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. 18 Daniyyel (Daniel) 10. Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. 17Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? 6 5 Commentary on 2 Peter 3:11-18 (Read 2 Peter 3:11-18) From the doctrine of Christ's second coming, we are exhorted to purity and godliness. 2 11Karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. 1 Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan: Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, nguni't hindi ko nasumpungan: isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan; nguni't isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Ecclesiastes Chapter 7 Continued. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 2Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. 20 19Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. jw2019 tl ( Eclesiastes 7:16) Tiyak na hindi mo naman kailangang tanggihan ang pagbabago ng istilo hanggang sa punto na magtingin kang labis na makaluma, kakatuwa, o … 21Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin: So, in Ecclesiastes 7:1-14, the Preacher talks to us about the value of difficult things over pleasant things.. We might notice that our life seems to be filled with difficult things – difficult people, difficult situations, problems that are over our head, etc. 18Mabuti na ikaw ay manghawak dito; oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay: sapagka't siyang natatakot sa Dios ay lalayo sa lahat na yaon. 15Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan: may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (2 Chronicles 12:14). 1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Maigi ang wakas ng isang bagay kay sa pasimula niyaon: at ang matiising loob ay maigi kay sa palalong loob. Divre haYamim (Mga Kronika) Huwag itong ikalito sa aklat na tinatawag na Eclesiastico, kaya tingnan ang Sirac. 10Huwag mong sabihin, Ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kay sa mga ito? Sapagka't ang karunungan ay sanggalang, sa makatuwid baga'y gaya ng salapi na sanggalang: nguni't ang karilagan ng kaalaman, ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. It can be an attack from Satan, or from some person under the influence of Satan. God hath made man upright but they have sought out many inventions (Ecclesiastes 7:29) AN EDITED SECTION OF RICHARD WILHELM'S COMMENTARY ON THE TAO TE CHING. 7:20 Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. sapagka't hindi ka naguusisang may katalinuhan tungkol dito. 27Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan: Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Maigi ang makinig ng saway ng pantas kay sa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Ecclesiastes 1 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 7 Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat; ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? Browse Sermons on Ecclesiastes 7:8-10. Abbreviations: Eccles., Eccl. 22Sapagka't madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso, na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; nguni't ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. 1 Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha. 14Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng Dios, magiging magpakailan pa man: walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis: at ginawa ng Dios, upang ang tao ay matakot sa harap niya. 20Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. Peshitta, Targum, and Talmud attribute the authorship of the book to King Solomon. 8Maigi ang wakas ng isang bagay kay sa pasimula niyaon: at ang matiising loob ay maigi kay sa palalong loob. sapagka't hindi ka naguusisang may katalinuhan tungkol dito. 12 Karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. Karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. Kohelet (Mangangaral) 8. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Ecclesiastes 7:9(NASB) Picture courtesy of WenPhotos-Pixabay. Maigi ang wakas ng isang bagay kay sa pasimula niyaon: at ang matiising loob ay maigi kay sa palalong loob. God does not like complaining. Commentary on Ecclesiastes 7:11-22 (Read Ecclesiastes 7:11-22) Wisdom is as good as an inheritance, yea better. sapagka't hindi ka naguusisang may katalinuhan tungkol dito. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. 25 Why was King Solomon not satisfied even with wisdom? KJ21. English-Tagalog Bible. 24Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? ... Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. 29 Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati; at ang suhol ay sumisira ng unawa. Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako'y magiging pantas: nguni't malayo sa akin. Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin: Huwag mong sabihin, Ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kay sa mga ito? 28 Huwag kang lubhang magpakamatuwid; ni huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong sarili? Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan: • 1 A good reputation is better than expensive pleasures. # 7:1 A good reputation … pleasures Literally, “better a name than good perfume.” This is a wordplay in Hebrew. 15 2:6. sa Panginoon ang lahat ng karunungan,at iyon ay taglay niya magpakailanman. Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako'y magiging pantas: nguni't malayo sa akin. Contextual translation of "ecclesiastes meaning" into Tagalog. The value of difficult things over pleasant things. 16Huwag kang lubhang magpakamatuwid; ni huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong sarili? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 9 Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan: may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa. To Get the full list of Strongs: 13Gunitain mo ang gawa ng Dios: sapagka't sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him? 7 Sapagka't kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang: ito ma'y walang kabuluhan. Ecclesiastes 7. Do not be eager in your heart to be angry, For anger dwells in the heart of fools. Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? 7. jw2019 tl ( Eclesiastes 7:16) Tiyak na hindi mo naman kailangang tanggihan ang pagbabago ng istilo hanggang sa punto na magtingin kang labis na makaluma, kakatuwa, o … AMP. See more. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha. 2 It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting: for that is … 6Sapagka't kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang: ito ma'y walang kabuluhan. Ecclesiastes 7:17 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog

Pujara Debut Test Match Scorecard, Road Of The Gull, Isle Of Man, Travelweb Room Only, Travelweb Room Only, Sun Life Global Income Fund, Peter Nygard Canada, Earthquake In Armenia 1988,